You need to enable JavaScript to run this app. Fotowoltaika i zmiany w 2022. Jakie będą nowe przepisy? | Ozeus
Kontakt Facebook Linkedin
kalkulator
Ozeus Panele Fotowoltaiczne

Fotowoltaika i zmiany w 2022. Jakie będą nowe przepisy?

Rozważasz instalację fotowoltaiki? Temat odnawialnych źródeł energii jest coraz bardziej popularny za sprawą rosnących cen prądu. Na zakup paneli duży wpływ mają aspekty prawne. Zobacz co zmieni się w fotowoltaice. Nowe przepisy 2022 mogą wpłynąć na Twoją decyzję dotyczącą instalacji. 

Fotowoltaika nowe przepisy 2022

Od 1 kwietnia 2022 roku będą obowiązywały nowe przepisy dotyczące fotowoltaiki. Zmianie ma ulec rozliczenie prosumentów. Wszystko za sprawą posłanki Jadwigi Emilewicz, która w lipcu tego roku złożyła projekt zmiany Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE), po czym go wycofała. 

„Zdecydowałam się wycofać wniesiony przeze mnie projekt ustawy rozszerzającej możliwość generowania taniego i czystego prądu przez gospodarstwa domowe. Przyjęte na wczorajszym posiedzeniu Komisji do Spraw Energii poprawki znacząco pogarszają rozwój energetyki obywatelskiej”- możemy przeczytać na Twitterze.

Na szczęście projekt został zmodyfikowany, ponownie przedstawiony i już tego samego dnia przyjęty przez Komisję ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych (ESK). W kwestii instalacji fotowoltaiki nowe przepisy 2022 zmieniają sytuację prosumentów na niekorzyść. Oto co oznacza wprowadzenie nowelizacji w życie.

Fotowoltaika – nowe przepisy prawne

Jeśli w nowym roku chcesz zainstalować fotowoltaikę, nowe przepisy nie będą dla Ciebie korzystne. Obecnie zasady rozliczania energii oparte są na systemie opustów, czyli tzw. net-meteringu, który daje możliwość posiadaczom instalacji fotowoltaicznej rozliczać nadwyżkę energii wprowadzonej do sieci, razem z pobieraną z niej energią. Po zmianie ustawy wprowadzony ma zostać netbiling.

W nowym systemie prosumenci będą korzystać z autokonsumpcji, nadwyżki energii sprzedadzą bez podatków, natomiast za pobraną energię poniosą opłaty tak jak inni odbiorcy energii. 

W 12-miesięcznym cyklu rozliczeniowym prosument będzie miał do dyspozycji depozyt prosumencki na fotowoltaikę, z którego będzie mógł pokrywać swoje zobowiązania za zużytą energię. Wartość energii wprowadzonej do sieci ma być liczona według średniej ceny w miesiącu, a potem w godzinie. Działania mają uchronić prosumentów przed ujemnymi cenami.

Problemem może okazać się sytuacja kiedy panele przestaną produkować energię np. w nocy, wtedy prosument zmuszony będzie zakupić prąd, za który zapłaci dwukrotnie więcej niż za nadwyżkę, którą wyprodukował.

Nowy system ma skłonić użytkowników instalacji fotowoltaicznych do zachowań rynkowych i dostosowywania swojej konsumpcji i eksportu energii do bieżących warunków cenowych.

Kiedy najlepiej zainstalować fotowoltaikę?

Koniec roku 2021 to dobry moment na inwestycję w fotowoltaikę, zwłaszcza że można ją rozliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym oraz skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej czy innych dotacji. Poza tym można jeszcze skorzystać z niższych cen komponentów niezbędnych do postawienia instalacji fotowoltaicznej. Nowe przepisy z całą pewnością nie są korzystne dla entuzjastów OZE. Dlatego warto podjąć działania jak najszybciej.

Jak działa depozyt prosumencki? Fotowoltaika 2.0

Depozyt prosumencki to zupełnie nowa forma rozliczeń. Konta prosumenckie będą każdego miesiąca zasilane kwotą za prąd wprowadzony do sieci. Wszystkie środki zgromadzone na koncie będą przeznaczone na pokrycie jego zobowiązań, takich jak pobór energii, czy użytkowanie sieci. Rozliczenia depozytu dla prosumentów i spółek obrotu będą odbywać się w cyklach rocznych. Czy już wiesz jak działa depozyt prosumencki? Fotowoltaika w świetle zmian nabiera nowego znaczenia.

Dlaczego lepiej rozliczać się na starych zasadach?

System opustów jest o wiele korzystniejszy niż rozliczenie w depozycie prosumenckim. Kolejnym powodem przemawiającym za zakupem instalacji na starych zasadach jest możliwość szybszego zwrotu z inwestycji. Obecnie wynosi ona maksymalnie 6 lat. Od nowego roku z pewnością wydłuży się o kilkanaście miesięcy lub nawet o kilka lat. Rachunki za prąd wyprodukowany i zużyty od razu w firmie lub gospodarstwie domowym będą nadal bardzo niskie. Na stan konta negatywny wpływ będzie miała jednak ogromna różnica w cenie sprzedaży, a następnie w odkupieniu własnego prądu. Do tego trzeba jeszcze doliczyć niekorzystną koniunkturę rynku, według której ceny fotowoltaiki mają w przyszłości rosnąć.

To ostatni dzwonek na instalację fotowoltaiki w Twoim gospodarstwie. Jeśli chcesz ominąć dodatkowe opłaty i skorzystać z systemu opustów, wybierz firmę Ozeus dla domu i dla firmy. Zrealizujemy projekt na czas, by cała inwestycja była jak najbardziej opłacalna.