You need to enable JavaScript to run this app. Farmy fotowoltaiczne | Ozeus
Kontakt Facebook Linkedin
kalkulator

Farmy fotowoltaiczne – Ozeus

Inwestycja w farmę fotowoltaiczną się opłaca

Ozeus zapewnia kompleksową obsługę na każdym etapie inwestycji w farmę fotowoltaiczną. Produkuj własny prąd i zarabiaj!

Wykorzystaj potencjał fotowoltaiczny Twojego gruntu

Jesteś właścicielem działki rolnej o IV klasie lub niższej?

Jeżeli Twoja działka znajduje się maksymalnie 200m od sieci energetycznej o średnim napięciu, jest dobrze nasłoneczniona, a teren jest płaski i bez zacienień to warto zainwestować w farmę fotowoltaiczną. Dowiedz się więcej: Farma fotowoltaiczna, jak zacząć?

Zapewniamy kompleksową obsługę na każdym etapie inwestycji.

Etapy powstawania farmy fotowoltaicznej

Krok 1: Analiza i koncepcja ekonomiczna

Krok 2: Projekt koncepcyjny

Krok 3: Uzyskanie kluczowych pozwoleń

Krok 4: Budowa farmy fotowoltaicznej

Analiza i koncepcja ekonomiczna

Audyt i analiza stanu prawnego działki

Określenie możliwości przyłączenia do sieci energetycznej

Wyliczenia opłacalności farmy fotowoltaicznej

Projekt koncepcyjny

Stworzenie planu zagospodarowania terenu

Uzyskanie warunków zabudowy

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Uzyskanie kluczowych pozwoleń

Pozwolenie na budowę

Projekt budowlany zgodny z warunkami przyłączeniowymi, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub warunkami zabudowy

Aukcja OZE i uzyskanie koncesji (obowiązek uzyskania koncesji dotyczy instalacji o mocy powyżej 500kWp)

Koncesja URE na produkcję energii elektrycznej

Budowa farmy fotowoltaicznej

Montaż farmy

Przygotowanie dokumentacji powykonawczej

Procedury odbioru z Zakładu Energetycznego

Uruchomienie farmy oraz podpisanie umowy na sprzedaż energii elektrycznej

Monitoring oraz serwis