You need to enable JavaScript to run this app. Zwrot z fotowoltaiki dla biznesu w świetle nowych cen na 2023 rok | Ozeus
Kontakt Facebook Linkedin
kalkulator

Zwrot z fotowoltaiki dla biznesu w świetle nowych cen na 2023 rok

Dynamiczne zmiany cen energii sprawiają, że coraz więcej podmiotów z sektora MŚP spogląda w kierunku fotowoltaiki, która jawi się jako stabilne rozwiązanie na trudne czasy. Przeczytaj o tym, jak szybko zwróci się koszt instalacji paneli PV w świetle nowych cen energii w roku 2023.

Cena prądu dla firm w 2023 roku – czego się spodziewać?

W październiku br. Sejm przyjął ustawę, która wprowadza mechanizm ograniczenia wysokich cen prądu dla sektora MŚP (w tym JDG), podmiotów wrażliwych i samorządów. Nowe przepisy gwarantują zamrożenie cen do końca 2023 roku. Ustalono obowiązującą cenę maksymalną na poziomie 785 zł/MWh. Dotyczy ona poboru nieprzekraczającego 90% średniego zużycia energii. Jak informuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska, warunkiem skorzystania z tego mechanizmu jest złożenie stosownego oświadczenia.

Wprowadzenie ceny maksymalnej oznacza, że małe i średnie firmy w 2023 roku zapłacą 0,785 zł netto za 1 kWh. Po doliczeniu opłat dystrybucyjnych (ok. 0,30-0,50 zł), cena za 1 kWh utrzyma się na poziomie 1,085-1,285 zł netto.

Fotowoltaika dla biznesu oznacza realne oszczędności w 2023

Mimo wysiłków mających na celu utrzymanie cen prądu na obecnym poziomie, koszty zakupu energii elektrycznej nadal stanowią sporą część wydatków szeregu przedsiębiorstw. Racjonalnym rozwiązaniem jest więc inwestowanie w OZE.

O przydatności elektrowni fotowoltaicznych trafnie wypowiedział się Minister Ireneusz Zyska, Pełnomocnik Rządu ds. OZE. Komentując wyniki raportu IEO „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2022”, zauważył:

Potrzebę inwestowania we własną elektrownię widzą tzw. prosumenci biznesowi (autoproducenci), których szczególnie dotyczą wysokie ceny energii, podwyższane dodatkowo o opłatę mocową. Pomimo systemu wsparcia dla przedsiębiorstw energochłonnych koszty te są szczególnie dotkliwe w branżach, w których tzw. „elektrokosztowość” produktu końcowego jest najwyższa (branża metalowa, chemiczna, drzewna, tworzyw sztucznych i in.)

[źródło cytatu: https://ieo.pl/pl/aktualnosci/1591-raport-rynek-fotowoltaiki-w-polsce-2022]

Zamrożenie cen prądu na rok 2023 bynajmniej nie umniejszyło rangi instalacji fotowoltaicznych. Nowe przepisy dały raczej przedsiębiorcom szansę przeprowadzenia korzystnej inwestycji bez konieczności jednoczesnego ponoszenia wysokich kosztów stałych.

Właściciele firm, którzy w nadchodzących miesiącach zdecydują się przejść na zieloną energię, mogą jedynie zyskać. Tym bardziej że rentowność fotowoltaiki ocenia się długoterminowo. Rozsądek każe przypuszczać, że wraz z końcem roku 2023, gdy przestanie działać mechanizm mrożący ceny, rynek doświadczy znaczących podwyżek. Inwestycja w panele fotowoltaiczne już teraz przygotuje przedsiębiorstwo na wyzwania czekające je w przyszłości.

Przykładowa kalkulacja fotowoltaiki dla biznesu

Poniższa przykładowa kalkulacja obrazuje, jak korzystna jest inwestycja w panele fotowoltaiczne w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

Dane firmy:

  1. Sektor: MŚP (100 pracowników)
  2. Siedziba: Wrocław, budynek jest własnością firmy
  3. Kwota rocznego podatku od nieruchomości: 26 000 zł
  4. Roczne zużycie energii elektrycznej: 25 000 kWh
  5. Cena 1 kWh = 1,164 zł netto

Szczegóły instalacji fotowoltaicznej:

  1. Moc instalacji: 50 kWp (roczna produkcja 50 000 kWh)
  2. Stopień autokonsumpcji: 45%
  3. Koszt instalacji: 190 200 zł netto
  4. Data przeprowadzenia inwestycji: styczeń 2023.
  5. Sposób rozliczenia nadwyżek energii: Oddawanie do sieci w ramach net-billingu wg średniej Rynkowej Ceny Energii z miesiąca poprzedniego. Na potrzeby kalkulacji przyjęto RCE z listopada 2022 w wysokości 0,57724 zł/kWh.

Firma zużywa jedynie 45% energii wytworzonej przez instalację fotowoltaiczną. Nadwyżkę produkcji rozlicza z zakładem energetycznym. Rozliczenie energii odbywa się w ramach obowiązującego od kwietnia 2022 roku systemu net-billingu.

Ponieważ firma prowadzi działalność we własnym budynku położonym na terenie Wrocławia, może skorzystać z Uchwały Wrocławskiej. Ma prawo odliczać 50% wydatków poniesionych na inwestycję od należnego podatku od nieruchomości (przez kolejne 5 lat lub do wyczerpania kwoty odliczenia).

Oszczędności:

Bez instalacji fotowoltaicznej przedsiębiorstwo musi opłacać roczne rachunki za prąd w wysokości ponad 29 tys. zł netto, jeśli za punkt wyjścia przyjąć cenę energii obowiązującą w roku 2023.

Korzystanie z energii wyprodukowanej przez panele w zupełności zaspokaja 100% zapotrzebowania energetycznego przedsiębiorstwa, a nadwyżka przynosi dodatkowe oszczędności wynikające z rozliczenia w net-billingu.

Wnioski:

Inwestycja w panele fotowoltaiczne zwraca się po mniej więcej trzech latach od ich założenia. W perspektywie długofalowej (10 lat) przedsiębiorca uzyska oszczędności na poziomie ponad 400 tys. zł. To kwota, którą z jednej strony można przeznaczyć na dalszy rozwój przedsiębiorstwa, a z drugiej uznać za zabezpieczenie kapitału przed podwyżkami cen w przyszłości.

Rok 2023 to dobry czas na instalację fotowoltaiczną w biznesie

Sytuacja energetyczna na rynku krajowym nie pozostawia złudzeń, że inwestycja w OZE to rozsądny sposób lokowania kapitału. Jeśli do tej pory wahałeś się w sprawie paneli fotowoltaicznych, skontaktuj się z naszymi specjalistami. Przygotujemy dla Ciebie szczegółową, personalizowaną kalkulację. Dzięki temu zobaczysz, jak wiele zaoszczędzisz.