You need to enable JavaScript to run this app. Fotowoltaika a pożar. Bezpieczeństwo pożarowe instalacji PV | Ozeus
Kontakt Facebook Linkedin
kalkulator
Fotowoltaika a pożar. Bezpieczeństwo pożarowe instalacji PV

Fotowoltaika a pożar. Bezpieczeństwo pożarowe instalacji PV

Fotowoltaika należy do bardzo bezpiecznych technologii pod warunkiem zachowania odpowiednich zasad przy projektowaniu i wykonaniu instalacji. Ewentualny pożar fotowoltaiki może jednak budzić niemałe obawy wśród przyszłych właścicieli paneli PV. Czy panele słoneczne stanowią zagrożenie pożarowe? Jakie środki ostrożności należy podjąć przy wyborze instalatora fotowoltaiki?

Fotowoltaika — ryzyko pożaru

Instalacji fotowoltaicznych w Polsce przybywa. Ma to związek m.in. z dużymi dofinansowaniami fotowoltaiki, na które mogą liczyć inwestorzy. Szczególnie popularne są instalacje fotowoltaiczne dla domów jednorodzinnych. Na własne źródło energii decydują się także przedsiębiorcy i rolnicy. 

W Polsce pożary fotowoltiaki występują niezwykle rzadko. Ich skala w stosunku do dynamicznie rozwijającego się rynku fotowoltaiki jest znikoma. Najczęstszymi przyczynami zapalenia się instalacji fotowoltaicznej są czynniki zewnętrzne, ale czasami jest to błąd człowieka. Jeśli chcemy zadbać o bezpieczeństwo budynku, warto sprawdzić, czy nasza instalacja spełnia normy techniczne i jakościowe. Konieczna jest pewność wykonania instalacji zgodnie z przepisami ppoż dla fotowoltaiki. 

Bezpieczne instalacje fotowoltaiczne: Skontaktuj się z doradcą ds. fotowoltaiki

Przepisy ppoż dla fotowoltaiki 

19 września 2020 roku zmieniły się przepisy dotyczące montażu fotowoltaiki o mocy większej niż 6,5 kWp. Od tego czasu inwestorzy zobowiązani są do podjęcia stosownych kroków w trakcie oraz po przeprowadzonej instalacji. Jednym z nich jest uzgodnienie projektu instalacji fotowoltaicznej z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Sprawdźmy, jak wygląda to w przypadku fotowoltaiki o różnych mocach. 

 • Instalacja o mocy mniejszej niż 6,5 kWp — Przy takiej instalacji nie ma wymogów podejmowania uzgodnień z rzeczoznawcą ds. ppoż. Nie oznacza to jednak, że można ignorować zasady bezpieczeństwa. Rzetelne firmy wykonują je tak samo, jak w przypadku instalacji o większej mocy. 
 • Instalacja o mocy większej niż 6,5 kWp i mniejszej niż 50 kWp — Uzgodnienie projektu z rzeczoznawcą ds. ppoż jest wymagane niezależnie od przeznaczenia budynku, rodzaju instalacji czy jej lokalizacji. Już na etapie wizji lokalnej oraz projektowania dobiera się odpowiednie rozwiązania i zabezpieczenia. Dodatkowym wymogiem jest zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej do właściwego organu Państwowej Straży Pożarnej. Zarówno uzgodnienie z rzeczoznawcą do zabezpieczeń przeciwpożarowych, jak i zgłoszenie do organu straży pożarnej należy do obowiązków wykonawcy. Czynności te powinny być zawarte w dokumentacji powykonawczej.
 • Instalacja o mocy większej niż 50 kWp — Dla tego typu instalacji wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę. W tym wypadku projekt budowlany zawiera już niezbędne uzgodnienie w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Zamontowaną instalację również zgłaszamy do odpowiedniego organu Państwowej Straży Pożarnej. 

Co może spowodować pożar instalacji fotowoltaicznej? 

Kiedy może dojść do pożaru fotowoltaiki? Wśród najczęstszych przyczyn pożaru paneli wymienia się przede wszystkim czynniki zewnętrzne. Według badania przeprowadzonego w 2015 roku przez TÜV Rheinland i Instytut Systemów Energetyki Słonecznej im. Fraunhofera, piorun powoduje 56% wszystkich pożarów. Następne w kolejności są błędy w projekcie, błędy w montażu fotowoltaiki, a dopiero na końcu awarie podzespołów. 

Oto najczęstsze przyczyny pożarów fotowoltaiki spowodowane jej błędnym wykonaniem: 

 • Nieodpowiednie złącza DC — Przyczyną pożaru fotowoltaiki może być nieprawidłowe podłączenie złącz oraz stosowanie złącz różnego typu, co grozi powstaniem łuku elektrycznego.
 • Niepoprawny montaż elektryki — Zapłon paneli może spowodować źle wykonana instalacja elektryczna, czyli nieprawidłowy dobór przewodów elektrycznych i brak dbałości o ich zabezpieczenie.
 • Niewystarczające zabezpieczenia po stronie DC i AC — Pożar powoduje także nieprawidłowy dobór zabezpieczeń w skrzynkach elektrycznych DC i AC. W tym wypadku ważne jest, aby do instalacji fotowoltaicznych stosować wyłącznie dedykowane zabezpieczenia ppoż.
 • Brak uziemienia lub nieprawidłowo wykonane uziemienie instalacji
 • Brak pomiarów elektrycznych po wykonaniu instalacji — Niezbędną czynnością jest opomiarowanie wykonanej instalacji fotowoltaicznej.
 • Brak przeglądów okresowych — Instalacja fotowoltaiczna powinna być poddawana regularnej kontroli stanu technicznego paneli, połączeń instalacyjnych oraz zabezpieczeń DC i AC.

Jak zadbać o bezpieczeństwo pożarowe instalacji fotowoltaicznej? 

Bezpieczeństwo pożarowe obiektów z panelami fotowoltaicznymi zależy od wielu czynników. Aby maksymalnie zabezpieczyć instalację fotowoltaiczną przed pożarem, warto zwrócić uwagę na poniższe kwestie. 

 • Profesjonalny projekt, montaż i uruchomienie fotowoltaiki — Wykonanie i odbiór instalacji powinny zostać przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi normami. Przed wyborem wykonawcy fotowoltaiki warto dowiedzieć się, jakie zabezpieczenia instalacji zostały przewidziane w projekcie, oraz jaki zakres pomiarów elektrycznych zostanie zawarty w dokumentacji powykonawczej.
 • Okresowy serwis instalacji fotowoltaicznej — Rzetelne firmy fotowoltaiczne wykonują bezpłatne przeglądy instalacji w okresie gwarancji. Niezwykle ważny w tym zakresie będzie monitoring przewodów i połączeń. Dlatego panele fotowoltaiczne powinny być poddawane regularnym kontrolom, które pozwolą wyeliminować wszelkie usterki. 
 • Stały monitoring systemu fotowoltaicznego — Każdy właściciel systemu fotowoltaicznego powinien mieć możliwość monitorowania swoich paneli PV. Specjalny system sygnalizacji będzie pomocny w wykrywaniu usterek instalacji, które mogą być przyczyną pożaru. Profesjonale firmy fotowoltaiczne zapewniają swoim klientom monitoring instalacji 24/7. 
 • Oznakowanie komponentów fotowoltaiki i budynku — W razie pożaru paneli fotowoltaicznych, prawidłowe oznakowanie będzie niezbędne podczas interwencji ekip ratowniczo-gaśniczych. Znakowanie instalacji odbywa się zgodnie z normą PN-EN 60364-7-71. Specjalne naklejki powinny być umieszczone w miejscu przyłączenia instalacji, w rozdzielni głównej budynku, przy liczniku i przy głównym wyłączniku zasilania. 
 • Wykonanie urządzenia projektu instalacji fotowoltaicznej — Oprócz podstawowych komponentów instalacji, projekt taki powinien zawierać schemat zabezpieczeń AC i DC oraz przeciwpożarowy wyłącznik prądu instalacji PV.
 • Wyposażenie w gaśnice — Bezpieczeństwo pożarowe obiektów zapewnia wyposażenie budynku w gaśnice. Wybór powinien paść tu na gaśnice do gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem do 1000V. Najlepszy wybór to gaśnica proszkową 4 kg GP-4x ABC, której koszt to około 100 złotych. 

Wyłącznik ppoż w instalacjach fotowoltaicznych 

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu jest jednym z komponentów, dzięki któremu można zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się pożaru. Przepisy prawa budowlanego nie nakazują montażu wyłącznika prądu w budynkach o kubaturze do 1 tys. m². Wszystkie większe budynki muszą już jednak taki wyłącznik posiadać. 

Wyłącznik ppoż w momencie zagrożenia pożarem odcina dopływ prądu stałego płynącego z paneli fotowoltaicznych od instalacji budynku. Tego typu rozwiązanie jest elementem systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz  zmniejsza ryzyko zagrożenia życia osób, które uczestniczą w gaszeniu pożaru.

Poszukujesz  rzetelnych inżynierów budownictwa do zaprojektowania i montażu fotowoltaiki? W firmie Ozeus zatrudniamy specjalistów i inżynierów, którzy projektują i wykonują bezpieczną fotowoltaikę, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi normami i przepisami. 

Skontaktuj się z nami już teraz!SZYBKI KONTAKT