You need to enable JavaScript to run this app. Fotowoltaika a rozliczanie się z zakładem energetycznym | Ozeus
Kontakt Facebook Linkedin
kalkulator

Fotowoltaika a rozliczanie się z zakładem energetycznym

Montaż instalacji fotowoltaicznej to wymagający projekt. Jego realizację rekompensują korzyści ekologiczne i finansowe. Aby miały one miejsce, konieczne jest rozliczenie fotowoltaiki z zakładem energetycznym. Oddawanie nadwyżek energii zapewniają umowy prosumenckie, na mocy których transakcje finalizowane są po preferencyjnych stawkach. Poznaj nowe przepisy na rok 2022, zasady rozliczania fotowoltaiki i wiele innych praktycznych informacji.

Rozliczenie energii z fotowoltaiki – jak to działa?

Rozliczenie fotowoltaiki dotyczy prosumentów, czyli osób fizycznych lub firm, które dysponują instalacją fotowoltaiczną o mocy nieprzekraczającej 50 kWp. Właściciele instalacji PV mogą uzyskać zwrot energii niewykorzystanej, którą może przynieść korzyści na przykład w zimie. Rozliczenie energii z fotowoltaiki w przypadku osób prywatnych odbywa się na podstawie odczytu licznika dwukierunkowego. Jest on sczytywany z ostatnich 365 dni, czyli z ostatniego okresu rozliczeniowego. Nadwyżka energii musi być odebrana w ciągu roku, bo inaczej przepadnie. Prosument otrzymuje każdego miesiąca fakturę, podsumowującą ile energii pobrał, a ile oddał do sieci. W dokumencie znajduje się także bilans energetyczny, w którym znajduje się współczynnik ilościowy – 0,8 dla mniejszych instalacji i 0,7 dla większych. Taki system pozwala na bieżąco kontrolować stan rozliczenia i odpowiednio dysponować energią.

Fotowoltaika dla firm – rozliczenie

Jeśli chodzi o fotowoltaikę dla firm rozliczenie wygląda nieco inaczej niż dla osób fizycznych, jeśli instalacja jest o mocy powyżej 50 kWp. W takim przypadku energia elektryczna nie jest magazynowana w sieci, a sprzedawana. W obowiązującym systemie rozliczeń firma otrzymuje pieniądze za każdą kilowatogodzinę w wysokości średniej stawki kwartalnej ogłaszanej przez Prezesa URE. Coraz więcej właścicieli firmy korzysta z fotowoltaiki dla firm. Rozliczenie odbywa się na podstawie rocznego podsumowania. Warto w tym czasie złożyć odpowiednie dokumenty, które zmniejszą wysokość podatku od nieruchomości – ta opcja jest dostępna w niektórych miejscach w Polsce. Przy rozliczeniu fotowoltaiki o mocy powyżej 50kWp z zakładem energetycznym otrzymasz zapłatę za nadwyżkę. Aby fotowoltaika była jak najbardziej opłacalna, należy zamontować nowoczesne inwertery fotowoltaiczne, których wydajność sięga nawet 98%. Jeśli jako przedsiębiorca szukasz oszczędności, możesz odpisać od podatku także samą instalację fotowoltaiczną, która podlega amortyzacji.  

Fotowoltaika – rozliczenie z zakładem energetycznym 2022

Przedstawiamy finansowe aspekty fotowoltaiki. Rozliczenie z zakładem energetycznym w 2022 roku ulegnie zmianie. Nowe przepisy wpłyną na domy jednorodzinne i firmy. W ramach nowelizacji ustawy dotyczącej OZE net-metering zostanie zmieniony na net-billing. Co to oznacza w praktyce? Rozliczenie energii z fotowoltaiki w 2022 roku będzie przebiegało na nowych zasadach, które są mniej korzystne dla prosumentów. Rozliczenie energii z fotowoltaiki w 2022 roku ma się opierać na zasadzie depozytu, w którym środki ze sprzedaży energii będą przechowywane, a następnie spożytkowane na zakup energii kupowanej w nocy i w zimę. Nowy system polega na sprzedaży nadwyżki energii i kupowaniu jej w momencie, gdy elektrownia produkuje jej zbyt mało.

Net-metering a net-billing – różnica

Rozliczenie energii elektrycznej odbywa się w dwojaki sposób. Net-metering nazywany także systemem opustów to model rozliczenia, który obowiązuje obecnie. Jest to system, w którym prosument może odebrać 70, a nawet 80% energii, która wcześniej trafiła do sieci. Net-billing to z kolei system wprowadzony podczas nowelizacji ustawy o OZE. Net-billing zakłada, że niewykorzystane środki będą wypłacane prosumentom podczas rozliczenia. Pieniądze będą znajdować się w depozycie przez 12 miesięcy. Warto wiedzieć, że istnieje także limit wysokości wypłacanych środków. Kwota zwrotu nie może być wyższa niż 20% wartości prądu wprowadzonego do sieci energetycznej w danym miesiącu.

Jak uniknąć nowego sposobu rozliczeń?

Aby prosument został objęty dotychczasowym systemem rozliczeń instalacja musi być włączona najpóźniej do 31 marca 2022 roku. Instalacje uruchomione od 1 kwietnia 2022 roku można rozliczać w modelu net-meteringu przez okres 6 miesięcy. Po tym czasie właściciele fotowoltaiki automatycznie przejdą na system net-billing.

Jeśli więc rozważasz instalację paneli fotowoltaicznych, rozpocznij pracę nad realizacją projektu jak najszybciej. W ofercie Ozeus znajdziesz usługę realizacji inwestycji fotowoltaicznych dla domu i dla firm. Pomożemy dopełnić Ci formalności w taki sposób, abyś mógł się rozliczać systemem net-metering przez kolejne 15 lat.