You need to enable JavaScript to run this app. Do 100% dotacji na instalacje fotowoltaiczną | Ozeus
Kontakt Facebook Linkedin
kalkulator

Do 100% dotacji na instalacje fotowoltaiczną

Do 100% dotacji na instalacje fotowoltaiczną

Jak hurtownie i firmy produkcyjne w Polsce oszczędzają na 3 mld złotych rocznie dzięki fotowoltaice.

Do 100% dotacji na instalacje fotowoltaiczną dla firm we Wrocławiu tylko do końca 2020 roku.

Często spotykamy się w firmie Ozeus z obawą właścicieli firm co do czasu zwrotu inwestycji w instalację fotowoltaiczną. Dzięki dobrze zaprojektowanej instalacji i dotacji, która jest dostępna w Wrocławiu skracamy okres zwrotu nawet do kilku miesięcy. Bez dotacji ten okres to nawet 5-8 lat. 

Do 100% dotacji na instalacje fotowoltaiczną

Trzeba się spieszyć!

Dotacja na podstawie uchwały nr XIII/316/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 5 września 2019 r dostępna jest tylko do końca 2020 roku. Przestrzegamy naszych klientów, że cały proces należy rozpocząć do końca października 2020 aby zmieścić się w terminie.