You need to enable JavaScript to run this app. Wydajność fotowoltaiki w ciągu roku. Co na nią wspływa? | Ozeus
Kontakt Facebook Linkedin
kalkulator
Wydajność fotowoltaiki w ciągu roku. Co na nią wpływa?

Wydajność fotowoltaiki w ciągu roku. Co na nią wpływa?

Relatywnie niewielka liczba słonecznych dni w Polsce sprawia, że wielu inwestorów zastanawia się nad wydajnością fotowoltaiki w poszczególnych miesiącach. W naszych warunkach panele fotowoltaiczne produkują najwięcej energii wiosną i latem. Nie oznacza to jednak, że w zimie nie spełniają swojej funkcji. Kiedy jednak efektywność fotowoltaiki jest największa i co ma na nią największy wpływ? Dowiedz się, co powoduje, że instalacja fotowoltaiczna produkuje więcej prądu. 

Wydajność fotowoltaiki w Polsce

Nie wiesz, kiedy fotowoltaika produkuje najwięcej energii? Tym, co wpływa na działanie systemu fotowoltaicznego, jest przede wszystkim pogoda. Polska, jako kraj z umiarkowanej strefy klimatycznej, ma na pewno mniejszy potencjał w zakresie odnawialnych źródeł energii niż np. kraje śródziemnomorskie. Mimo wszystko, warunki do produkcji prądu z OZE są u nas optymalne. Pozwala na to natężenie promieniowania słonecznego, które w naszym kraju wynosi około 1000 kWh/m² na rok. Również liczba słonecznych godzin w ciągu dnia, czyli usłonecznienie, sprawia, że warunki do instalowania fotowoltaiki w firmach czy domach w Polsce są korzystne. 

Szacując wydajność fotowoltaiki w ciągu roku, należy pamiętać, że od kwietnia do września produkcja prądu będzie największa. Właśnie w tych miesiącach do Polski trafia około 80% promieni słonecznych w ciągu roku. Warto wiedzieć także, że fotowoltaika nie potrzebuje wcale ekstremalnie wysokich temperatur, aby produkować prąd. Ekstremalne ciepło sprawia, że panele fotowoltaiczne stają się mniej produktywne.

Od czego zależy wydajność paneli fotowoltaicznych?

Aby fotowoltaika w firmie lub domu jednorodzinnym działała sprawnie, instalacja paneli fotowoltaicznych musi być zaplanowana w odpowiedni sposób. Efektywność pracy fotowoltaiki zależy od kilku ważnych czynników:

  • jakości paneli fotowoltaicznych i mocy ogniw,
  • kierunku montażu instalacji fotowoltaicznej (przy czym najbardziej wydajne okazują się panele zamontowane w kierunku południa),
  • kąta nachylenia paneli (Największą wydajność mają instalacje fotowoltaiczne zorientowane w kierunku południowym pod kątem 25-35 sprawności cyrkulacji powietrza pod panelami, stanu instalacji w tym stałych przeglądów, które pozwalają na wykrycie ewentualnych uszkodzeń paneli oraz szybką naprawę.).

Warto pamiętać, że instalacje fotowoltaiczne można monitorować zdalnie, dzięki specjalnym aplikacjom. Jeśli wydajność systemu fotowoltaicznego znacząco spada, wówczas nieprawidłowość w ich działaniu zostaje szybko wykryta. 

Profesjonalna firma, która zaprojektowała i wykonała instalację fotowoltaiczną, zazwyczaj oferuje stały monitoring w ramach serwisu. Wówczas serwisanci z firmy fotowoltaicznej pierwsi zwracają uwagę na zakłócenia w pracy instalacji fotowoltaicznej. Taka kompleksowa obsługa podnosi wydajność oraz przedłuża wysoką sprawność instalacji.

PRECYZYJNA WYCENA FOTOWOLTAIKI: Napisz na sales@ozeus.pl lub zadzwoń +48 (71) 347 73 30

Wydajność paneli fotowoltaicznych

Jaka jest wydajność paneli fotowoltaicznych w zimie i w lecie?

W Polsce efektywność fotowoltaiki jest zależna od pór roku. Zimą wydajność instalacji jest oczywiście mniejsza z powodu krótszych i mniej nasłonecznionych dni. Właściciel instalacji musi wówczas pobierać część prądu z sieci energetycznej. Instalacje fotowoltaiczne pozwalają jednak na wytworzenie nadwyżek energii w lecie, które możemy wykorzystać na poczet naszych rachunków jesienią lub zimą.

Panele fotowoltaiczne produkują najwięcej prądu w miesiącach od kwietnia do września, przy temperaturze około 25 stopni Celsjusza i bezchmurnym niebie. W pozostałych miesiącach produkcja ta spada, jednak nie oznacza to, że instalacja nie działa w ogóle. Aby wytworzyć energię, panel fotowoltaiczny nie potrzebuje wysokich temperatur. Jeśli zimą dzień jest mroźny, ale słoneczny, instalacja pracuje zgodnie z przeznaczeniem. Sprawność paneli fotowoltaicznych w pochmurny dzień również nie spada do zera, ponieważ system pobiera promienie słońca, które przedziera się przez chmury. Instalacja fotowoltaiczna przestaje całkowicie pracować dopiero przy braku światła. Dopiero wtedy ilość wyprodukowanej energii spada do zera. 

Wydajna fotowoltaika dla firm i domu

Chcesz zdecydować się na fotowoltaikę dla firm lub instalację fotowoltaiczną dla domu jednorodzinnego? W firmie Ozeus wykonamy dla Ciebie audyt energetyczny oraz przygotujemy optymalny projekt techniczny fotowoltaiki. Zaplanujemy sprawny montaż instalacji, która pobije rekordy wydajności. Dowiesz się także, po jakim czasie inwestycja w fotowoltaikę się zwróci.

Skontaktuj się z nami! sales@ozeus.pl | +48 (71) 347 73 30