You need to enable JavaScript to run this app. Instalacja fotowoltaiczna na zabytkowych i starych budynkach - zasady i regulacje | Blog | Ozeus
Kontakt Facebook Linkedin
kalkulator

Instalacja fotowoltaiczna na zabytkowych i starych budynkach – zasady i regulacje

Nowe regulacje unijne nakładają na kraje członkowskie obowiązek uwzględnienia efektywności energetycznej podczas tworzenia prawa oraz obowiązek ograniczenia zużycia energii końcowej i pierwotnej. Dlatego właściciele nieruchomości coraz częściej decydują się na montaż instalacji fotowoltaicznej. Czy w zabytkowych budynkach również można zastosować takie rozwiązanie?

Fotowoltaika na zabytkowym budynku – za i przeciw

Fotowoltaika na zabytkowym budynku Ozeus

Jednak każda ingerencja w budynek, który znajduje się w gminnej ewidencji zabytków, wymaga zgody miejskiego lub wojewódzkiego konserwatora zabytków. Co więcej, przepis ten nie dotyczy tylko prac budowlanych wykonywanych na zabytkowym budynku, ale także inwestycji przeprowadzanych w jego najbliższym otoczeniu.

Zwolennicy nowych technologii i proekologicznych rozwiązań oczami wyobraźni zapewne widzą panele solarne na wszystkich starych i zabytkowych budynkach. Na naszym blogu wielokrotnie pisaliśmy już o tym, że takie instalacje są bardzo wydajne, ekonomiczne i wygodne w obsłudze.

W praktyce bez zgody konserwatora nie można zainstalować paneli fotowoltaicznych, nawet jeżeli budynek został wyposażony w odpowiednią instalację, a sam montaż nie wiąże się z dużą ingerencją w jego ostateczny wygląd.

Montaż instalacji fotowoltaicznej na zabytkowym budynku – jakie warunki trzeba spełnić?

W Polsce montaż paneli fotowoltaicznych na starych budynkach nie jest jeszcze bardzo rozpowszechniony, ale właściciele nieruchomości coraz częściej rozważają taką możliwość. Ustawodawca dopuszcza ingerencję w konstrukcję zabytkowych budynków, w tym również montaż instalacji fotowoltaicznej, ale tylko pod pewnymi warunkami.

Montaż instalacji fotowoltaicznej na zabytkowym budynku

Właściciel nieruchomości powinien przedstawić projekt, w którym wykaże, że panele fotowoltaiczne:

nie zaburzają odbioru bryły,

wpływają na estetykę elewacji i

nie zasłaniają istotnych detali architektonicznych.

W takim wypadku bardzo ważna jest perspektywa odbiorcy stojącego na ziemi. Jeśli instalacja fotowoltaiczna będzie niewidoczna lub będzie stanowiła idealne dopełnienie konstrukcji budynku, to wówczas istnieje duża szansa na uzyskanie zgody konserwatora zabytków.

Panele fotowoltaiczne a konserwator zabytków – jak krok po kroku zdobyć pozwolenie

Montaż paneli fotowoltaicznych na zabytkowym budynku wymaga posiadania stosownego pozwolenia. Aby je otrzymać, właściciel powinien podjąć następujące kroki:

projekt robót budowlanych

1. Przygotować projekt robót budowlanych i program ich wykonania.

wniosek o prowadzenie robót budowlanych

2. Złożyć wniosek o prowadzenie robót budowlanych na zabytkowym obiekcie wraz z projektem do wojewódzkiego konserwatora zabytków.

ewentualne odwołanie od decyzji

3. W przypadku odmowy należy w ciągu 14 dni złożyć odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Odmowa może być spowodowana różnymi czynnikami, które każdorazowo należy dokładnie przeanalizować.

Na przykład, jeśli konserwator zabytków wskaże, że panele są zbyt widoczne, to można je ukryć, poprzez zmianę kolorystyki, położenia instalacji lub zastosowanie odmiennej technologii. We wniosku warto również podkreślić, jakie korzyści wynikają ze zwiększenia efektywności energetycznej danego budynku oraz jak wykorzystanie paneli fotowoltaicznych wpłynie na lokalne środowisko.

Czy panele fotowoltaiczne mogą negatywnie wpłynąć na wizualny odbiór krajobrazu?

Przeciwnicy montowania instalacji fotowoltaicznych na zabytkowych i starych budynkach podkreślają, że takie rozwiązanie zaburza wizualny odbiór krajobrazu i powoduje utratę jego historycznego rysu.

Faktycznie panele fotowoltaiczne mogą się bardzo wyróżniać na tle pokrycia dachowego, szczególnie jeśli ich kształt, wielkość i kolor nie są dopasowane do stylistyki budynku. Jednak obecnie istnieje już na rynku wiele rozwiązań, które pozwalają na dyskretny montaż instalacji fotowoltaicznej, a nasi eksperci mają odpowiednie kwalifikacje, aby z nich korzystać.

Fotowoltaika i historyczny krajobraz miasta mogą żyć ze sobą w zgodzie

Fotowoltaika i historyczny krajobraz miasta mogą żyć ze sobą w zgodzie

Żeby ochronić historyczny krajobraz miasta, przed przystąpieniem do prac należy przygotować strategię, która uwzględniałaby konieczność dopasowania paneli fotowoltaicznych do stylu architektonicznego, który dominuje w danym mieście. W tym celu warto stawiać na nowe technologie.

Ciekawym rozwiązaniem są na przykład matowe folie fotowoltaiczne naklejane na dachy blaszane lub fotowoltaika w postaci oszkleń z opcją magazynowanie energii. Na wprowadzenie takich zasad decyduje się coraz więcej miast Europy Zachodniej, ponieważ włodarzom zależy na pogodzeniu ekologii z zachowaniem historycznego krajobrazu miasta.

W Ozeus wiemy, jak realizować inwestycje w OZE na zabytkach

Nasza firma ma doświadczenie w realizacji inwestycji niełatwych, bo realizowanych na zabytkach uznawanych za dziedzictwo narodowe. Sztandarowym przykładem profesjonalnych działań podjętych przez Ozeus jest instalacja wykonana na dachu Muzeum w Łazienkach Królewskich w Warszawie.

Fotowoltaika w Łazienkach Królewskich w Warszawie

Budynek ten rzecz jasna jest wpisany do rejestru zabytków, dlatego realizacja wymagała szczególnej staranności. Z powodzeniem zakończyliśmy to zlecenie, a panele zostały zamontowane w sposób, który nie szpeci bryły budynku, nie naraża na uszkodzenie zabytkowego dachu i nie przeszkadza w prowadzeniu prac remontowo konserwatorskich.

Podsumowanie: fotowoltaika dla zabytków ma przyszłość

Korzystanie z odnawialnych źródeł energii powoli staje się koniecznością. Jak się okazuje, panele fotowoltaiczne mogą być również bezpiecznie stosowane na starych i zabytkowych budynkach, po uprzednim uzyskaniu zgody od wojewódzkiego konserwatora zabytków. Jednak wybierając to rozwiązanie, warto mieć na uwadze walory architektoniczne danej nieruchomości oraz jej wpływ na odbiór lokalnej zabudowy przez osoby postronne.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej lub uzyskać wycenę dla obiektu, którym zarządzasz, skontaktuj się z naszym przedstawicielem.

Fotowoltaika dla zabytków ma przyszłość