You need to enable JavaScript to run this app. Opłata mocowa a fotowoltaika. Wszystko, co musisz wiedzieć | Ozeus
Kontakt Facebook Linkedin
kalkulator
Opłata mocowa a fotowoltaika. Wszystko, co musisz wiedzieć

Opłata mocowa a fotowoltaika. Wszystko, co musisz wiedzieć

Opłata mocowa za prąd to opłata, która obowiązuje w Polsce od początku 2021 roku. Oznacza to, że należność ta doliczana jest do wszystkich rachunków za energię – zarówno w przypadku gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw. Sprawdź, jak naliczana jest opłata mocowa oraz czemu w rzeczywistości ma służyć.

Co to jest opłata mocowa za energię elektryczną?

Opłatę mocową pobiera się od odbiorców końcowych energii elektrycznej od 1 stycznia 2021 roku. Jest to rezultat ustawy o rynku mocy, którą przyjęto 8 grudnia 2017 roku. Jej celem jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w Polsce. Zebrane w ten sposób środki mają być przeznaczone na rozwój krajowej energetyki. Chodzi tu przede wszystkim o wsparcie budowy nowoczesnych elektrowni fotowoltaicznych i wiatrowych oraz modernizację i naprawy starych konwencjonalnych elektrowni węglowych. Jak wskazuje Urząd Regulacji Energetyki, w konsekwencji zapewni to wszystkim odbiorcom energii stałe dostawy energii, bez jakichkolwiek przerw.

Kto pobiera i kto płaci opłatę mocową?

Opłatę mocową pobiera operator energetyczny zarówno od odbiorców indywidualnych w gospodarstwach domowych, jak i od przedsiębiorstw. Opłata jest doliczana do opłaty taryfowej za dystrybucję i przesyłanie energii. W praktyce powoduje to, że wszyscy odbiorcy prądu muszą się liczyć z większymi rachunkami za energię w 2021 roku i w latach następnych.

WYCEŃ SWOJĄ FOTOWOLTAIKĘ: Skontaktuj się z doradcą firmy Ozeus

Jak naliczana jest opłata mocowa za prąd?

Jak podano w ustawie z dnia 8 grudnia 2017 roku o rynku mocy, stawki opłaty mocowej obowiązują odrębnie dla dwóch grup odbiorców energii elektrycznej, czyli osób fizycznych i firm. Informacje o stawkach można znaleźć m.in. na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki.

Opłata mocowa dla gospodarstw domowych naliczana jest w zależności od rocznego zużycia energii i kształtuje się następująco:

  • dla zużycia poniżej 500 kWh energii elektrycznej – 1,87 zł/miesiąc
  • dla zużycia od 500 kWh do 1200 kWh energii elektrycznej – 4,48 zł/miesiąc
  • dla zużycia powyżej 1200 kWh do 2800 kWh energii elektrycznej – 7,47 zł/miesiąc
  • dla zużycia powyżej 2800 kWh energii elektrycznej – 10,46 zł/miesiąc

Średnie roczne zużycie energii elektrycznej w przypadku 4-osobowego gospodarstwa domowego kształtuje się na poziomie 2600-5500 kWh. Jeśli przyjmiemy, że jest to 4000 kWh, wówczas rodzina zapłaci rocznie 125,52 zł więcej z tytułu samej opłaty mocowej. W takim przypadku jest to maksymalna wymagana stawka.

Jak jednak jest naliczana opłata mocowa dla przedsiębiorców? Tu sytuacja wygląda nieco inaczej. Właściciele firm płacą 0,0762 zł netto za każdą kilowatogodzinę mocy pobranej z sieci pomiędzy 7 a 21 w dniach roboczych. W przypadku firmy, która zużywa np. 50 MWh energii rocznie, sama opłata mocowa wyniesie 3810 zł. Oznacza to, że dużo większe rachunki za prąd będą płacić przede wszystkim przedsiębiorstwa. Niektóre firmy będą musiały liczyć się z kosztami za energię elektryczną nawet o 35% większymi w stosunku do 2020 roku, co znacząco nadszarpnie ich budżety.

Jak uniknąć opłaty mocowej?

W związku z rosnącymi cenami prądu za sprawą opłaty mocowej, która uderza szczególnie w firmy, warto zastanowić się nad możliwościami zwiększenia własnej niezależności energetycznej.

Jednym ze sposobów zmniejszenia opłat za prąd jest własne źródło energii, czyli np. instalacja fotowoltaiczna. W dłuższej perspektywie, dla podmiotu biznesowego odnawialne źródło energii zapewnia większe bezpieczeństwo i niezależność energetyczną. Dzięki fotowoltaice firma nie uzależnia się już tak bardzo od warunków poboru energii z sieci. Przedsiębiorstwo może skutecznie ograniczyć wydatki zmienne związane z ilością zużytej energii. W efekcie firma może zmniejszyć opłatę mocową za prąd oraz pozostałe opłaty związane w zakupem i dystrybucją energii. 

Opłata mocowa a fotowoltaika. Co zyska prosument?

Użytkownik fotowoltaiki po jej wdrożeniu może zostać prosumentem, czyli podmiotem, który jednocześnie produkuje i konsumuje prąd na własne potrzeby. Od tej pory zaopatruje się w energię, która pochodzi głównie z instalacji fotowoltaicznej. Od energii z paneli, która konsumowana jest na bieżąco, prosument nie odprowadza opłaty mocowej. Na tym polega kolejna przewaga posiadania własnej instalacji fotowoltaicznej.

Gdy wydajność fotowoltaiki jest mniejsza (np. w nocy lub podczas bezsłonecznych dni) prosument odbiera energię zmagazynowaną w sieci, pochodzącą z nadwyżek produkcji w słoneczne i długie dni. Warto jednak pamiętać, że w skali roku opłata mocowa będzie pobierana nie tylko od energii zakupionej u operatora energetycznego. Zostanie także naliczona od przesyłu energii, którą zgromadziliśmy w swoim wirtualnym magazynie energii i odebraliśmy z powrotem.

Jeżeli prowadzisz firmę i chcesz zmniejszyć opłatę mocową od poboru energii, skontaktuj się z naszym doradcą inwestycyjnym. Poznaj możliwości instalacji fotowoltaicznych i płać mniej za prąd.

KONTAKT z firmą Ozeus: sales@ozeus.pl | +48 (71) 347 73 30 | +48 531 668 410