You need to enable JavaScript to run this app. Zwrot inwestycji w fotowoltaikę dla biznesu | Ozeus
Kontakt Facebook Linkedin
kalkulator

Zwrot inwestycji w fotowoltaikę dla biznesu

Zwrot inwestycji w fotowoltaikę dla biznesu

Dla małych i średnich przedsiębiorstw miarą opłacalności inwestycji w zieloną energię jest czas jej zwrotu. Wysoki koszt instalacji montażu fotowoltaiki często odstrasza przedsiębiorców i staje się głównym powodem rezygnacji z tej formy inwestowania. Jak wynika z raportu EFL “Zielona energia MSP” aż 87 proc. przedsiębiorców uważa, że koszty początkowe są zbyt wysokie, 79 proc. – zbyt długi okres zwrotu z inwestycji, a ponad połowę firm hamuje niska kwota lub brak dofinansowania. Z kolei dla mikroprzedsiębiorstw wydatki na energię elektryczną stanowią zbyt małą część kosztów aby inwestować w odnawialne źródła energii. Jednak zachodzące zmiany klimatyczne, coraz większe restrykcje emisyjne nakładane przez UE oraz rosnące ceny prądu sprawiają, że coraz więcej firm decyduje się na montaż instalacji fotowoltaicznej.

Ozeus fotowoltaika - oferta dla firm z Wrocławia

Od kiedy w 2015 roku weszły w życie nowe regulacje dotyczące OZE nastąpił wzrost ilości montowanych paneli fotowoltaicznych u odbiorców indywidualnych natomiast w sektorze MŚP instalacje nie cieszyły się dużym powodzeniem. Jedną z przyczyn był fakt, iż przedsiębiorcy nie mogli bilansować energii wytworzonej przez ich instalację z energią pobraną z sieci energetycznej, co nie pozwalało na wykorzystywanie nadwyżki produkcji prądu w dni kiedy produkcja nie pokrywała bieżącego zapotrzebowania.

w 2019 roku wprowadzono nowelizacje ustawy o OZE, która za prosumenta uznała także przedsiębiorców a moc mikroinstalacji podniosła do 50 kW, co otworzyło furtkę opłacalności także dla biznesu. Ze względu na wzrost cen energii, który najbardziej odczuwają firmy z sektora MŚP udział klientów biznesowych na rynku OZE zaczyna rosnąć.

Przykład paneli fotowoltaicznych na dachu jednej z firm produkcyjnych we Wrocławiu

Przeanalizujmy w jakim czasie inwestycja w panele fotowoltaiczne może się zwrócić i kiedy zaczyna generować oszczędności, na przykładzie jednej w firm produkcyjnej z Wrocławia.

Założenia:

  • Firma działa w sektorze MŚP i zatrudnia do 50 pracowników
  • roczne zużycie energii elektrycznej wyn. 40 000 kWh
  • firma zamontowała instalację pv w 2019 r.
  • moduły fotowoltaiczne – 111 szt.
  • moc instalacji 50 kWp
  • koszt 150 000 pln
  • podatek od nieruchomości w kwocie 26 000 pln rocznie
  • stopień autokonsumpcji energii 45%
  • roczna produkcja energii elektrycznej z instalacji 50 000 kWh
  • sposób rozliczenia- opust 1: 0,7

Przedsiębiorca prowadzi działalność produkcyjną w budynku, który jest jego własnością. Jego bieżące zużycie wynosi 45% energii elektrycznej wyprodukowanej przez panele fotowoltaiczne. Resztę wyprodukowanej energii rozlicza na zasadach opustu (czyli bezgotówkowego rozliczenia energii elektrycznej z zakładem energetycznym) w proporcji 1:0,7. Oznacza to, że w czasie kiedy bieżące zużycie nie zostanie pokryte z instalacji, przedsiębiorstwo może pobrać od swojego operatora 70% nadwyżki energii, którą wcześniej wyprodukował. Przed montażem paneli roczne rachunki za prąd były na poziomie ok 21 000 pln, a mnożąc zużycie prądu przez dzisiejsze ceny energii mogłyby sięgać nawet 27 000 pln. Obecnie są to dla przedsiębiorcy realne oszczędności, które po okresie zwrotu mogą stanowić sporą sumę na kolejne inwestycje.

W opisanym przypadku zwrot z inwestycji nastąpił po ok. 3 latach dzięki skorzystaniu z Uchwały Wrocławskiej, która daje możliwość wrocławskim przedsiębiorstwom możliwość odliczenia 50% kosztów instalacji od podatku od nieruchomości przez kolejne 5 lat lub do wyczerpania połowy wartości kosztów instalacji. Uchwała obowiązuje do 2023 roku a zwolnieniu podlegają budynki lub ich części położone na terenie Wrocławia, do których podłączona jest instalacja fotowoltaiczna.

Okres zwrotu z inwestycji w fotowoltaikę przedstawia poniższy wykres. Biorąc pod uwagę okres 10 lat, inwestycję można uznać za atrakcyjną i rozważyć ulokowanie zysków w tego rodzaju zabezpieczenie przed zwyżkami cen za energię elektryczną .

Okres zwrotu z inwestycji w fotowoltaikę - wykres

31 marca 2022- co się zmieni?

W grudniu minionego roku Urząd Regulacji Energetyki wprowadził zmiany w systemie rozliczenia i od kwietnia tego roku system opustów ma zostać zastąpiony net-bilingiem. Polega on na wartościowym rozliczeniu energii wyprodukowanej i pobranej przez prosumenta w oparciu o wartość energii ustaloną wg ceny rynkowej. Oznacza to, że wysokość rachunków na prąd uzależniona będzie od zmiennej ceny prądu. W przypadku prosumenta indywidualnego będzie to miało duże znaczenie, ponieważ stopień autokonsumpcji wytworzonej energii w gospodarstwach domowych wynosi średnio 25%. Inaczej wygląda to w przypadku firm, gdyż ich bieżące zużycie energii jest na poziomie 45% a co za tym idzie mniej energii zostanie wprowadzone do sieci i mniej pobrane oraz rozliczone w systemie net-bilingu.

Wykres rozliczenia w systemie net-bilingu

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, które zdecydują się na montaż fotowoltaiki mają możliwość odliczenia pełnego VAT-u, który dla instalacji PV wynosi 2️3%. Ponad to, inwestycja w we własną elektrownię słoneczną jest również kosztem dla firmy, co oznacza możliwość dokonania odliczeń od podatku dochodowego.

Programy na finansowanie czy dofinansowanie dla przedsiębiorstw

Firmy, które nie mogą sobie pozwolić na ulokowanie zysków w zieloną energię mogą skorzystać z ofert finansowań jaką przygotował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Jednym z nich jest program “Energia Plus” dający przedsiębiorcom możliwość skorzystania z pożyczek udzielonych na atrakcyjnych warunkach. Są dwie formy pomocy: pożyczka: do 85% kosztów, wysokość pożyczki od 0,5 mln do 300 mln zł. W przypadku dotacji można uzyskać finansowanie do 50% kosztów ale skierowana jest ona do przedsięwzięć wykorzystujących do produkcji energii elektrycznej technologię ORC .

Inną formą pomocy finansowej, przeznaczoną dla firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, jest kredyt z gwarancją de minimis udzielany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Gwarancja de minimis nie stanowi dotacji pieniężnej i nie wiąże się bezpośrednio z przekazaniem środków finansowych przedsiębiorcy, nie rodzi żadnych skutków podatkowych. Gwarancje de minimis zostały wdrożone w celu poprawy dostępu do finansowania dla firm z sektora MŚP i zapewnienia oferty powszechnie dostępnych gwarancji wspierających rozwój przedsiębiorstw.

Poza ogólnopolskimi programami warto poszukać ofert programów lokalnych, które skierowane są dla mieszkańców województw a nawet konkretnych miast jak wspomniana wcześniej Uchwała Wrocławska

Korzystne oferty na inwestycje w odnawialne źródła energii oferują banki. Wychodząc naprzeciw przedsiębiorcom uproszczono procedury uzyskania pożyczki czy leasingu a zaleta tego drugiego jest to, że stanowi ona koszt prowadzenia działalności i nie obciążą jego zdolności kredytowej.

Wybór formy finansowania możemy dostosować do swoich potrzeb jednak zanim podejmiemy decyzję warto dowiedzieć się, która forma dofinansowania będzie najlepszym rozwiązaniem dla naszej firmy i przyniesie najwięcej korzyści.

W Polsce około 75% energii elektrycznej produkuje się z węgla. Ze względu na problemy krajowego górnictwa i niedoinwestowanej energetyki, a także regulacje unijne, energia z węgla nadal drożeje. Jednocześnie technologie OZE są stale rozwijane i coraz tańsze. Dzięki temu rośnie ich efektywność i rentowność co dla przedsiębiorców jest bardzo istotnym faktem. Rosnące ceny w przypadku inwestycji w instalacje fotowoltaiczne skracają czas jej zwrotu a w perspektywie kolejnych lat wygenerują duże oszczędności, które firma może przeznaczyć na inne inwestycje.