You need to enable JavaScript to run this app. Zwolnienie z podatku od nieruchomości we Wrocławiu, a fotowoltaika | Ozeus
Kontakt Facebook Linkedin
kalkulator
Fotowoltaika a zwolnienie z podatku od nieruchomości we Wrocławiu

Fotowoltaika a zwolnienie z podatku od nieruchomości we Wrocławiu

Zainteresowanie fotowoltaiką we Wrocławiu jest bardzo duże. Władze miasta oferują zwolnienie z podatku od nieruchomości podatników, którzy podłączą własne budynki lub ich części do instalacji fotowoltaicznej, kolektora słonecznego, gruntowego wymiennika ciepła lub pompy ciepła. Na pełną ulgę mogą liczyć wrocławianie, którzy zainwestują w niskoemisyjne źródła energii do końca lutego 2021 roku i dopełnią określonych formalności.   

Osoby, które mieszkają na terenie Wrocławia lub prowadzą działalność gospodarczą, mogą na swoich posesjach wybudować instalację fotowoltaiczną i skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości (konkretniej, od powierzchni użytkowych budynków). W mieście realizowany jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, który zakłada poprawę jakości klimatu we Wrocławiu. Jego celem jest wsparcie inwestycji związanych z niskoemisyjnymi źródłami energii.

Czego dotyczy program zwolnień z podatku we Wrocławiu?

Dzięki inwestowaniu w niskoemisyjne źródła energii, w tym w fotowoltaikę we Wrocławiu, zwolnieniu z podatku od nieruchomości podlegają budynki lub ich części, które zostaną podłączone do nowych instalacji oraz uruchomione co najmniej raz. Przez źródła te rozumie się:

  • instalacje fotowoltaiczne
  • pompy ciepła
  • gruntowe wymienniki ciepła
  • kolektory słoneczne

Jak duże zwolnienie z podatku można uzyskać?

Maksymalna kwota zwolnienia z podatku od nieruchomości we Wrocławiu nie może przekroczyć nakładów, które zostały poniesione np. na zakup instalacji fotowoltaicznej oraz podłączenie niskoemisyjnego źródła energii do budynków lub części budynków, podlegających zwolnieniu.

W przypadku nieruchomości, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza, stosowana jest pomoc de minimis, czyli forma pomocy publicznej dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W tym wypadku łączna wielkość zwolnienia od podatku od nieruchomości nie może przekroczyć kwoty 200 000 euro.

SZYBKA WYCENA FOTOWOLTAIKI: Napisz na sales@ozeus.pl lub zadzwoń +48 (71) 347 73 30

Wrocław

Kto może skorzystać z takiego zwolnienia we Wrocławiu?

Ze zwolnienia z podatku od nieruchomości, np. w przypadku instalacji fotowoltaiki we Wrocławiu, mogą skorzystać osoby fizyczne i przedsiębiorcy (w tym spółki prawa cywilnego, spółki z osobowością prawną, spółdzielnie, fundacje). Warunkiem jest, aby nieruchomość mieściła się w granicach miasta Wrocławia, a inwestor był płatnikiem podatku od nieruchomości.

Beneficjent programu musi ponieść nakłady finansowe ze środków własnych, w wysokości minimum 15 000 złotych brutto, wyłącznie na nowe urządzenia. Ze zwolnienia z podatku od nieruchomości nie mogą skorzystać podmioty, które prowadzą działalność handlową, polegającą na sprzedaży towarów lub wyrobów w niezmienionej postaci, na powierzchni użytkowej przekraczającej 400 m2.

Jak długo można korzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości?

Ulgę w zakresie podatku od nieruchomości we Wrocławiu można uzyskać na okres 5 lat lub do wysokości poniesionych kosztów. Warunkiem jest działanie instalacji fotowoltaicznej lub innego niskoemisyjnego źródła energii przez cały okres zwolnienia.

Co zrobić, aby otrzymać zwolnienie z podatku od nieruchomości we Wrocławiu?

Aby otrzymać takie zwolnienie we Wrocławiu inwestor musi spełnić szereg warunków i formalności uprawniających do skorzystania z ulgi. Między innymi należy:

  • wpisać planowaną inwestycję, popartą audytem energetycznym, do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
  • zakupić, uruchomić i eksploatować niskoemisyjne źródło energii (np. fotowoltaikę) oraz złożyć wniosek o zwolnienie z podatku wraz z wymaganym kompletem dokumentów.  

Miasto Wrocław udziela zwolnienia z podatku na fotowoltaikę we Wrocławiu wyłącznie w przypadku spełnienie wszystkich wymienionych czynności. O zwolnienie można ubiegać się do końca lutego 2021 roku. W przypadku zgłoszeń po 1 marca 2021 roku wrocławianie będą mogli otrzymać zwolnienie maksymalnie do połowy kwoty, jeśli chodzi o koszty poniesione na zakup i wdrożenie instalacji.

WAŻNE: Ze względu na kończący się okres wnioskowania o 100% zwrotu z inwestycji, warto skorzystać z doświadczonej firmy instalacyjnej, która kompleksowo zrealizuje całość inwestycji wraz z bezbłędną obsługą formalności wymaganych wrocławską uchwałą.

Fotowoltaika Wrocław. Jaką firmę wybrać?

Instalacje fotowoltaiczne realizujemy od początku do końca w firmie Ozeus. Nasi eksperci pomagają w uzyskaniu wszelkich dotacji oraz przygotowaniu niezbędnych formalności, również dotyczących zwolnień z podatku od nieruchomości we Wrocławiu.

Już teraz skontaktuj się z naszym doradcą inwestycyjnym, aby poznać szczegóły programu i zacząć oszczędzać i zyskać dzięki fotowoltaice!

SZYBKI KONTAKT z firmą Ozeus: sales@ozeus.pl | +48 (71) 347 73 30

Zapraszamy również do pozostawiania swoich danych kontaktowych, korzystając z bezpiecznego formularza w zakładce KONTAKT. Dzięki temu nasz doradca sam skontaktuje się z Państwem, w celu omówienia inwestycji.