You need to enable JavaScript to run this app. Fotowoltaika a zwolnienie z podatku od nieruchomości | Ozeus
Kontakt Facebook Linkedin
kalkulator

Fotowoltaika a zwolnienie z podatku od nieruchomości

Podwyżka cen prądu

Fotowoltaika a zwolnienie z podatku od nieruchomości

Wrocław jako jedno z niewielu miast w Polsce wyszedł na przeciw posiadaczom nieruchomości dając im możliwość odliczenia 50% kosztu instalacji fotowoltaicznej z podatku od nieruchomości. Na ulgę mogą liczyć wrocławianie, którzy zainwestują także w inne niskoemisyjne źródła energii tj. kolektor słoneczny, pompy ciepła, gruntowy wymiennik ciepła oraz rekuperator.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości dotyczy budynków lub ich części położonych na terenie Wrocławia, do których podłączono trwale sprawną instalacje OZE. Wymienione instalacje muszą być co najmniej raz uruchomione i działać zgodnie z przeznaczeniem. 

Zwolnieniu nie podlegają budynki lub ich części związane z prowadzeniem wielkopowierzchniowej działalności handlowej. 

Osoby, które mieszkają na terenie Wrocławia lub prowadzą działalność gospodarczą, mogą na swoich posesjach wybudować instalację fotowoltaiczną i skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości.  

Do końca lutego 2021 wysokość odliczenia wynosiła 100% poniesionych kosztów natomiast od marca 2021 wartość odliczenia od podatku od nieruchomości została ograniczona do 50% kosztów inwestycji. 

Kto może uzyskać zwolnienie?

O zwolnienie z podatku mogą ubiegać się:

 • osoby fizyczne i przedsiębiorcy, którzy zamieszkują we Wrocławiu lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie miasta oraz opłacają podatek od nieruchomości we Wrocławiu, 
 • Inne jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną (spółdzielnie, fundacje itp.)

Jakie warunki muszą być spełnione?

Aby otrzymać zwolnienie inwestor musi spełnić szereg warunków i formalności uprawniających do skorzystania z ulgi:

 • Dofinansowanie dotyczy wyłącznie nowych urządzeń,
 • Poniesione nakłady muszą wynosić min. 15 000 złotych brutto- dotyczy to zarówno wydatku na zakup instalacji oraz jej montażu,
 • budynek lub części budynku muszą być podłączone do instalacji trwale,
 • Instalacja musi zostać chociaż raz uruchomiona,
 • Należy uzyskać zaświadczenie o wpisaniu inwestycji do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, 
 • Zwolnieniu nie podlegają budynki lub ich części związane z prowadzeniem wielkopowierzchniowej działalności handlowej (należy przez to rozumieć działalność handlową prowadzoną na powierzchni użytkowej przekraczającej 400m2)

Zwolnienie z podatku od nieruchomości dla montażu instalacji fotowoltaicznej udzielane jest na okres 5 lat od 1 stycznia następnego roku, w którym został złożony wniosek. 

Aby otrzymać zwolnienie należy złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami najpóźniej do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Jakie dokumenty i gdzie należy złożyć?

 • zgłoszenie spełniania warunków do zwolnienia z podatku od nieruchomości- do dnia 31.12.23 roku,
 • oświadczenie o podłączeniu i uruchomieniu instalacji oraz otrzymanym dofinansowaniu ze środków publicznych,
 • formularz informacji składanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 • formularz IN lub DN zawierające dane nieruchomości objętej zwolnieniem,
 • dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków na zakup i montaż instalacji- faktury wraz z dokumentem potwierdzającym zapłatę (zapłata musi być wniesiona po wejściu w życie uchwały czyli po 4.10.2019 roku),
 • informacja dotycząca sumy powierzchni wszystkich pomieszczeń w budynku przekraczającej 400 m2.

Zgłoszenie wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami można złożyć elektronicznie za pośrednictwem e-Puap bądź osobiście w Urzędzie Miejskim Wrocławia.

Jeżeli jesteś mieszkańcem Wrocławia lub prowadzisz działalność gospodarczą i planujesz zakup instalacji fotowoltaicznej i chciałbyś skorzystać ze zwolnienia od podatku od nieruchomości skontaktuj się z firmą Ozeus