You need to enable JavaScript to run this app. Od 2022 podwyżka cen prądu. O ile wzrosną rachunki Polaków? | Ozeus
Kontakt Facebook Linkedin
kalkulator
Podwyżka cen prądu

Od 2022 podwyżka cen prądu. O ile wzrosną rachunki Polaków?

Od stycznia rachunki za prąd dla indywidualnych odbiorców wzrosną o 24%. Zmiana jest już pewna, 17 grudnia Prezes Urzędu Regulacji Energetyki podał nowe stawki dla pięciu największych spółek dystrybucyjnych tj. Enea Operator, Energa Operator, PGE Dystrybucja, Tauron Dystrybucja, Stoen Operator. Podwyżki mają dotyczyć w większości odbiorców indywidualnych korzystających z taryfy „G11”.

Skąd taka podwyżka?

Od lat w polskiej energetyce nie jest najlepiej. Rosną koszty zakupu energii elektrycznej na rynku hurtowym. Kontrakty zawierane na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) pokazują, że w ostatnim roku ceny energii gwałtownie rosły i trend ma się utrzymać w kolejnych latach.

Drugim czynnikiem mającym wpływ na wzrost cen prądu są opłaty za emisję dwutlenku węgla. W Polsce 80 proc. wyprodukowanej w tym roku w kraju energii elektrycznej pochodziło właśnie z węgla a koszty zakupu uprawnień od maja 2019 wzrosły trzykrotnie i obecnie nadal rosną. 

Inną przyczyną wzrostu cen prądu jest także opłata mocowa, która jest nową pozycją na rachunkach za prąd od 2021 r. Ma ona zapewnić bezpieczeństwo energetyczne, czyli stałe i bezproblemowe dostawy prądu. Na tę opłatę zrzucają się wszyscy użytkownicy a przeznaczona jest ona na modernizację czy budowę nowych elektrowni oraz utrzymanie jednostek wytwórczych w gotowości do dostarczania energii elektrycznej (od stycznia 2022 opłata ma wzrosnąć o 30 proc).

Nie bez znaczenia na wzrost stawek ma także wpływ pandemii. Po okresie lock downu wiele firm ruszyło z produkcją, żeby nadrobić zaległości i popyt na energie zaczął gwałtownie rosnąć.

Tarcza antyinflacyjna na złagodzenie podwyżek

Żeby złagodzić niekorzystny wpływ podwyżek dla najmniej zarabiających Polaków, rząd wprowadził tzw. tarczę antyinflacyjną dzięki, której wzrost rachunków rozłoży się w czasie. W ramach tarczy ustawodawca przewidział obniżenie w pierwszym kwartale 2022 roku stawki podatku VAT na sprzedaż energii z 23 do 5 % oraz zwolnienie gospodarstw domowych z akcyzy na energię. Obniżki podatków mają działać przez trzy pierwsze miesiące roku. Jednak premier Mateusz Morawiecki już wcześniej zapowiadał, że w razie potrzeby rząd może przedłużyć działanie tarcz.

Rząd wprowadził także dodatek osłonowy, który ma być wsparciem dla gospodarstw domowych, które są najmniej dochodowe. Przysługiwać będzie gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Jak bardzo wzrosną rachunki gospodarstw domowych za energię elektryczną w 2022 r.?

Na całkowity koszt rachunku za energię elektryczną składają się zarówno koszty zakupu energii, jak i koszty jej dystrybucji (transportu). Urząd Regulacji Energetyki zajmuje się zatwierdzaniem taryfy zarówno dla:

  • sprzedaży (gospodarstwa domowe korzystające z taryf tzw. sprzedawców z urzędu);
  • dystrybucji (dla wszystkich grup odbiorców).

W 2022 roku stawki nowych taryf dystrybutorów energii wzrosną dla wszystkich grup odbiorców średnio o 8 proc. Co ważne, operatorzy ponoszą również koszty zakupu energii na pokrycie strat podczas dystrybucji. Ponadto w taryfach dystrybucyjnych uwzględnione są także opłaty wynikające z przepisów prawa (nietrafiające do dystrybutorów).

Jak podaje w komunikacie prasowym URE- od 1 stycznia 2022 r. cena za samą energię elektryczną wzrośnie o 37 proc., natomiast łączny średni wzrost rachunku statystycznego gospodarstwa domowego (sprzedaż i dystrybucja w grupie G11) wyniesie ok. 24 proc. w stosunku do roku 2021, czyli o ok. 20 zł netto miesięcznie.

Ceny prądu w Unii Europejskiej

Pomimo dużych podwyżek ceny energii elektrycznej i niezbyt dobrej prognozy na najbliższe lata podkreślić należy, że rachunki za energię elektryczną dla gospodarstw domowych w Polsce są jednymi z niższych w Europie. Z danych opublikowanych przez Eurostat Energy EU, w 2020 roku nasz kraj znajdował się na 18 miejscu pod względem średniej ceny 1 kWh prądu. Najwięcej za energię elektryczną płacili Niemcy co spowodowane było wysokimi płatami sieciowymi i podatkami w cenie dla użytkownika końcowego.

Co zrobić, by uniknąć wzrostu cen prądu?

W Polsce działają dystrybutorzy wolnorynkowi, którzy w zakresie sprzedaży energii nie podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE. Z oferty takich dystrybutorów korzysta już ponad 37 proc. odbiorców w gospodarstwach domowych w naszym kraju. Zmiana dystrybutora co prawda nie zniweluje całkowicie podwyżki natomiast będzie mniej drastyczna.

Dobrym rozwiązaniem może okazać się inwestycja w fotowoltaikę. Do końca marca można jeszcze skorzystać z Programu Prosument i przez kolejnym 15 lat kompensować wyprodukowaną energię z tą zużytą. Przy zapowiadanych podwyżkach cen prądu taka inwestycja może się zwrócić w krótszym czasie. Miasto Wrocław wyszło naprzeciw takiemu rozwiązaniu i od 2019 r. wrocławianie posiadający nieruchomość na terenie miasta mogą odliczyć 50% wartości instalacji z podatku od nieruchomości. Jest to opłacalne rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy by chcieli ograniczyć koszty zużycia energii, a jednocześnie oszczędzić na podatku od nieruchomości.

To ostatni dzwonek na instalację fotowoltaiki w Twoim domu. Jeśli chcesz ominąć dodatkowe opłaty i skorzystać z systemu opustów, wybierz firmę Ozeus dla domu i dla firmy. Zrealizujemy projekt na czas, by cała inwestycja była jak najbardziej opłacalna.